Ervaring die Staat is een stichting die we samen van onderaf opbouwen. Dak- en thuislozen, de directeur en de ervaringsdeskundigen creëren zo oefenplaatsen van vertrouwen. Hier gaat het om vertrouwen geven en ontvangen.

Onze vrijwilligers en medewerkers komen vanuit verschillende achtergronden en levenservaringen bij elkaar. Het gaat er om je te kunnen verplaatsen in een ander en te begrijpen waarom hij bepaalde denkbeelden heeft of dingen doet. Elkaar steunen en gesteund worden, dragen en gedragen worden, samen zoeken naar nieuwe wegen, elkaar in ieder zijn eigenheid zien, herkennen en erkennen.

Op één lijn

“Uit eigen ervaring weet ik dat de meeste instanties je voorgekauwde oplossingen voorleggen. Oplossingen die in het bereik zijn van de organisatie waar ze voor werken. Ze geven je daardoor het gevoel dat jij hen harder nodig hebt dan zij jou, dat ze een level hoger staan dan jij. Dat verschil voel je als klant en daar knap je op af. Het is ook wel begrijpelijk, deze mensen zijn naar school geweest, hebben gestudeerd en... Lees meer ...