Ervaring die Staat is een stichting die we samen van onderaf opbouwen. Dak- en thuislozen, de directeur en de ervaringsdeskundigen creëren zo oefenplaatsen van vertrouwen. Hier gaat het om vertrouwen geven en ontvangen.

Onze vrijwilligers en medewerkers komen vanuit verschillende achtergronden en levenservaringen bij elkaar. Het gaat er om je te kunnen verplaatsen in een ander en te begrijpen waarom hij bepaalde denkbeelden heeft of dingen doet. Elkaar steunen en gesteund worden, dragen en gedragen worden, samen zoeken naar nieuwe wegen, elkaar in ieder zijn eigenheid zien, herkennen en erkennen.

‘Eenzame avonduren’

“Het is voor de meeste van onze mensen moeilijk om rust te vinden wanneer ze na hun dakloze periode op een kamer komen te zitten. Ik kwam bijvoorbeeld op een dag bij de N.O. Barrierweg voor mijn wekelijkse bezoek en ik tref G aan. Ik zeg: “G, wat doe jij nu weer hier?” Ik had hem met een andere straatambassadeur een aantal weken daarvoor helpen verhuizen naar een kamertje waar hij vanuit de nachtopvang vol... Lees meer ...