Ervaring die Staat komt voort uit praktijkonderzoek dat is gedaan door de Klankbordgroep Dak- en Thuislozen (KDET). Deze groep behandelt verschillende onderwerpen, zoals de aangeboden zorg. Het onderzoek leverde resultaten op over de hiaten in deze zorg. Hiaten die met name gaan over zorg die niet aansluit bij de persoon, over mensen die ervaren dat ze een nummer zijn en dat het niet over hen gaat maar dat ze moeten passen in het systeem wat geboden wordt. Over nazorg die niet aansluit bij de behoefte van de mensen, waardoor vereenzaming ontstaat en de kans op terugval groot is. Ervaring die Staat wil voor deze hiaten een nieuw aanbod doen in de maatschappelijke opvang.

De stichting Ervaring die Staat van de Straat is opgericht door dak- en thuislozen en de directeur in een gezamenlijk eigenaarschap. Dat wil zeggen dat we de stichting samen van onderaf hebben opgebouwd. We zorgen samen voor de groei en verdere ontwikkeling. We komen vanuit verschillende achtergronden en levenservaringen bij elkaar. Het samen oprichten van de stichting is een spannend proces, het gaat om het laten ontstaan van een oefenplaats van vertrouwen.

Op één lijn

“Uit eigen ervaring weet ik dat de meeste instanties je voorgekauwde oplossingen voorleggen. Oplossingen die in het bereik zijn van de organisatie waar ze voor werken. Ze geven je daardoor het gevoel dat jij hen harder nodig hebt dan zij jou, dat ze een level hoger staan dan jij. Dat verschil voel je als klant en daar knap je op af. Het is ook wel begrijpelijk, deze mensen zijn naar school geweest, hebben gestudeerd en... Lees meer ...