De stichting Ervaring die Staat wordt gevormd en gedragen door een kerngroep van mensen uit de doelgroep van dak- en thuislozen in Eindhoven. Hierin worden zij professioneel begeleid door een beroepskracht, Els Keet. Zij maakt bij haar werk dankbaar gebruik van de inbreng van de ervaringskundigen, die actief meedenken en meehelpen in het reilen en zeilen van bijna alle onderdelen van de stichting.

Tegelijkertijd heeft de stichting ook een formele vorm als rechtspersoon. Om die reden is er een stichtingsbestuur, vooral ter ondersteuning van Els in haar rol als directeur. Naast hun betrokkenheid bij het doel, de missie en de visie van de stichting brengen de bestuursleden elk hun eigen ervaring, kundigheid en netwerk in.

De bestuursleden bieden hun tijd en inzet aan de stichting als onbezoldigd vrijwilliger. Zij komen regelmatig over de vloer om de deelnemers te leren kennen en zelf gekend te worden. Besturen vraagt afstand van de dagelijkse gang van zaken – maar ook nabijheid van de mensen waar het om gaat.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Nataschja Koulen,secretaris a.i.
  • Nol Toenders, penningmeester
  • Johan Beks, bestuurslid
  • Jolande Spaas, voorzitter a.i.

‘Eenzame avonduren’

“Het is voor de meeste van onze mensen moeilijk om rust te vinden wanneer ze na hun dakloze periode op een kamer komen te zitten. Ik kwam bijvoorbeeld op een dag bij de N.O. Barrierweg voor mijn wekelijkse bezoek en ik tref G aan. Ik zeg: “G, wat doe jij nu weer hier?” Ik had hem met een andere straatambassadeur een aantal weken daarvoor helpen verhuizen naar een kamertje waar hij vanuit de nachtopvang vol... Lees meer ...