De stichting Ervaring die Staat wordt gevormd en gedragen door een kerngroep van mensen uit de doelgroep van dak- en thuislozen in Eindhoven. Hierin worden zij professioneel begeleid door een beroepskracht, Els Keet. Zij maakt bij haar werk dankbaar gebruik van de inbreng van de ervaringskundigen, die actief meedenken en meehelpen in het reilen en zeilen van bijna alle onderdelen van de stichting.

Tegelijkertijd heeft de stichting ook een formele vorm als rechtspersoon. Om die reden is er een stichtingsbestuur, vooral ter ondersteuning van Els in haar rol als directeur. Naast hun betrokkenheid bij het doel, de missie en de visie van de stichting brengen de bestuursleden elk hun eigen ervaring, kundigheid en netwerk in.

De bestuursleden bieden hun tijd en inzet aan de stichting als onbezoldigd vrijwilliger. Zij komen regelmatig over de vloer om de deelnemers te leren kennen en zelf gekend te worden. Besturen vraagt afstand van de dagelijkse gang van zaken – maar ook nabijheid van de mensen waar het om gaat.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Nataschja Koulen,secretaris a.i.
  • Nol Toenders, penningmeester
  • Johan Beks, bestuurslid
  • Jolande Spaas, voorzitter a.i.

Op één lijn

“Uit eigen ervaring weet ik dat de meeste instanties je voorgekauwde oplossingen voorleggen. Oplossingen die in het bereik zijn van de organisatie waar ze voor werken. Ze geven je daardoor het gevoel dat jij hen harder nodig hebt dan zij jou, dat ze een level hoger staan dan jij. Dat verschil voel je als klant en daar knap je op af. Het is ook wel begrijpelijk, deze mensen zijn naar school geweest, hebben gestudeerd en... Lees meer ...