Ervaring die Staat stelt een aantal tussenwoningen beschikbaar in zelfbeheer aan mensen van de straat die niet alleen willen of kunnen wonen. Zij delen een woning met één of twee anderen. Hierbij komen taken kijken die ze niet gewend zijn, zoals de brievenbus leegmaken, vuilnis buiten zetten en rekeningen betalen. Het zelfstandig wonen vraagt van mensen die lang dakloos zijn geweest een omslag in denken, doen en voelen. Daarom krijgen zij in het gehele traject begeleiding en ondersteuning van ervaringsdeskundigen en een coördinator.

Onze trajecten beginnen met woonondersteuning en kunnen uiteindelijk leiden tot zelfstandig wonen. Aan de duur van het verblijf in onze woningen zit geen limiet, dit is per persoon verschillend en afhankelijk van de wensen en mogelijkheden.

Wonen in onze tussenwoningen betekent dat eigen wensen centraal staan. We streven naar autonomie en zelfregie. Bewoners beslissen samen hoe ze van het huis een thuis maken, welke regels en afspraken er zijn en hoe ze het huishouden regelen. Een nieuwe bewoner wordt pas toegelaten na een kennismaking en goedkeuring van de andere bewoners.

Centraal staat de ondersteunende begeleiding vanuit de presentiemethode. Deze wordt gedaan door ervaringsdeskundigen en de coördinator. Deze ondersteuning is altijd bereikbaar.

De ervaringsdeskundigen (ook wel woonbegeleiders genoemd) ondersteunen de bewoners vanuit hun eigen kennis en ervaring. Ze praten met elkaar over allerlei onderwerpen, zoals hoe moeilijk het is weer een burgerlijk leven te leiden. Daarnaast geven ze steun in vrijetijdsbesteding en stimuleren mensen die eenzaam zijn naar onze avondinloop te gaan.

Op sommige gebieden werken we in dit woningtraject samen met andere instanties. Bijvoorbeeld voor schuldhulpverlening, bewindvoering en of specifieke begeleiding vanuit een andere discipline als de GGzE en Novadic.

‘Eenzame avonduren’

“Het is voor de meeste van onze mensen moeilijk om rust te vinden wanneer ze na hun dakloze periode op een kamer komen te zitten. Ik kwam bijvoorbeeld op een dag bij de N.O. Barrierweg voor mijn wekelijkse bezoek en ik tref G aan. Ik zeg: “G, wat doe jij nu weer hier?” Ik had hem met een andere straatambassadeur een aantal weken daarvoor helpen verhuizen naar een kamertje waar hij vanuit de nachtopvang vol... Lees meer ...