Ervaring die Staat biedt verschillende mogelijkheden tot training en voorlichting, zoals een Streetsurvival, voorlichting op scholen en trainingen speciaal voor hulpverleners.

Streetsurvival
Een eendaagse ‘straatexposure’ door de jungle van beton. Hulpverleners mogen een dag met een dakloze meelopen om te ervaren hoe het (over)leven op straat is. We willen dat hulpverleners zich beter kunnen verplaatsen in de mensen die zij begeleiden en meer invoelen wat er voor daklozen op het spel staat. De dag sluiten we af met een nabespreking over de opgedane ervaringen..

Training en voorlichting op scholen
Op scholen als het ROC of Fontys geven we regelmatig trainingen en voorlichting over het (over)leven op de straat. Dit doen we ook bij inloophuizen.

Training Bejegening
Deze training is speciaal voor hulpverleners. Verdeeld over drie dagdelen leren zij meer over het (over)leven op de straat en wat dat met dak- en thuislozen doet.

Meer weten over ons aanbod in trainingen en voorlichting? Neem contact op met Ervaring die Staat via info@ervaringdiestaat.nl

‘Eenzame avonduren’

“Het is voor de meeste van onze mensen moeilijk om rust te vinden wanneer ze na hun dakloze periode op een kamer komen te zitten. Ik kwam bijvoorbeeld op een dag bij de N.O. Barrierweg voor mijn wekelijkse bezoek en ik tref G aan. Ik zeg: “G, wat doe jij nu weer hier?” Ik had hem met een andere straatambassadeur een aantal weken daarvoor helpen verhuizen naar een kamertje waar hij vanuit de nachtopvang vol... Lees meer ...