Uit het werk van KDET (Klankbordgroep Dak- en Thuislozen) ontvangen wij regelmatig signalen over daklozen die uitstromen naar zelfstandig of begeleid wonen en in problematische situaties terechtkomen. Hierdoor vallen ze vaak terug in de maatschappelijke opvang. Een woning krijgen en dan ook behouden blijkt een hele kunst te zijn. Het alleen wonen confronteert mensen met zichzelf, met hun verleden en de gebrokenheid in hun verleden. De vier muren werken beklemmend. Mensen voelen zich niet zomaar thuis in hun huis of in de straat waar ze komen wonen. Het gevolg is dat zij vereenzamen en daardoor in een isolement raken. Regelmatig kiezen ze er dan voor om hun huis te ontvluchten of allerlei mensen in huis te laten logeren om maar niet alleen te hoeven zijn. Dat leidt echter weer vaak tot onbegrip of woonoverlast voor de buren. Er zijn mensen die hun huis hierdoor opgeven en terugkeren naar het oude bestaan op straat. Deze situatie is voor alle betrokkenen onwenselijk.

Goede nazorg in het traject naar zelfstandig wonen blijkt onontbeerlijk. Nazorg die 24 uur per dag bereikbaar is, deels door ervaringsdeskundigen wordt gedaan en deels door een professionele begeleider.

Binnen Ervaring die Staat zijn opgeleide ervaringsdeskundigen en maatjes die terugval van mensen helpen voorkomen. Bijvoorbeeld door deelname aan onze avondinloop, gecombineerd met een maaltijdvoorziening. Het mes snijdt hier aan twee kanten: mensen leren stap voor stap voor zichzelf te zorgen door een gezonde maaltijd te bereiden en leren taken en verantwoordelijkheden op zich te nemen. Daarnaast biedt de avondinloop de aansluiting die nodig is (gezelligheid en aanspraak) om een sociaal netwerk op te bouwen.

 

Op één lijn

“Uit eigen ervaring weet ik dat de meeste instanties je voorgekauwde oplossingen voorleggen. Oplossingen die in het bereik zijn van de organisatie waar ze voor werken. Ze geven je daardoor het gevoel dat jij hen harder nodig hebt dan zij jou, dat ze een level hoger staan dan jij. Dat verschil voel je als klant en daar knap je op af. Het is ook wel begrijpelijk, deze mensen zijn naar school geweest, hebben gestudeerd en... Lees meer ...