Het kwaliteitencentrum is een plek waar dagbesteding mogelijk is. Een centrum dat zinvol is in die zin; dat het aansluit, uitdaagt en een beroep doet op de talenten en kwaliteiten van mensen.

Elke dag zijn we open van 8.30 tot 15.30 uur. We starten de dag samen met een kopje koffie. Tussen de middag lunchen we gezamenlijk aan tafel. Iedere dag is er iemand verantwoordelijk voor het klaarmaken en organiseren van de lunch. De gezamenlijke rustmomenten geven de mogelijkheid tot informeel contact, het uitwisselen van ervaringen en het meeleven en het ondersteunen van elkaar.

Achtergrond
Onze ervaringsdeskundigen werken vindplaatsgericht. Ze maken dagelijks contact met mensen en stimuleren hen weer op het spoor te komen van hun eigen kracht en talenten. Zo vaak worden daklozen geconfronteerd met het ongeloof van anderen in hun kunnen. Ze horen “dat kan je niet” en is er geen vertrouwen in hen. Door deze houding komen ze in een neerwaartse spiraal met alle gevolgen van dien.

Uit het praktijkonderzoek van KDET (Klankbordgroep Dak- en Thuislozen) bleek dat er geen passend aanbod is voor met name zorgwekkende zorgmijders, mensen die afgehaakt zijn of dreigen af te haken uit zorg en ondersteuning. Ze zijn te vinden op vindplekken, de straat, in kraakpanden en in de inloophuizen. Deze groep maakt geen gebruik van het huidige aanbod van dagbesteding. Zij ervaren het aanbod vaak beklemmend door bijvoorbeeld de regelgeving en de structuur. Zij vallen nu tussen wal en schip met als gevolg dat mensen verder terugvallen, vereenzamen en steeds minder gemotiveerd raken om te participeren in de samenleving.

Voor deze groep mensen is de aansturing en begeleiding van onze ervaringsdeskundigen belangrijk. Juist zij zijn goed in staat om aan te voelen wat het betekent om weer te participeren in de maatschappij en aan het werk te gaan met alles wat daarbij komt kijken.

Aanbod
Ervaring die Staat biedt individuele trajecten op maat. Elk traject heeft zijn eigen unieke kleur. Als mensen bij ons instromen gaan we in gesprek over hun arbeidsverleden, kwaliteiten, wensen en verlangens. Van daaruit gaan ondersteunen we hen om hun dromen en talenten waar te maken, in hun eigen tempo. Geen werkdruk, geen deadlines. Hoe lang iemand aan zijn product werkt is niet belangrijk. Belangrijk is dat hij weer gaat ervaren dat hij in staat is zelf iets te creëren en weer het geloof terugvindt in zijn eigen kwaliteiten, mogelijkheden en zin in zijn bestaan.

Onze individuele integrale aanpak op maat maakt het mogelijk dat mensen in beweging komen en zich leren handhaven in een werkomgeving. We noemen dit proces iemand arbeidsrijp laten worden.

Het Kwaliteitscentrum wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het Skanfonds.

logo SKFC

Op één lijn

“Uit eigen ervaring weet ik dat de meeste instanties je voorgekauwde oplossingen voorleggen. Oplossingen die in het bereik zijn van de organisatie waar ze voor werken. Ze geven je daardoor het gevoel dat jij hen harder nodig hebt dan zij jou, dat ze een level hoger staan dan jij. Dat verschil voel je als klant en daar knap je op af. Het is ook wel begrijpelijk, deze mensen zijn naar school geweest, hebben gestudeerd en... Lees meer ...