Met de avondinloop bieden we mensen een open, gastvrije plek voor mensen die na een periode van dakloosheid zelfstandig gaan wonen. Een soort thuis, een veilige haven waar zij even op adem kunnen komen. Het doel is terugval in de maatschappelijke opvang te voorkomen. Onze ervaringsdeskundigen helpen daarbij. Zij begeleiden de avondinloop, sturen de kook- en huiskamervrijwilligers aan en fungeren als maatje waarop anderen terug kunnen vallen als zij vragen hebben.

Tijdens de avondinloop kunnen mensen hun verhaal kwijt, gelijkgestemden ontmoeten en maatjes vinden om mee op te trekken. We streven er naar dat lotgenoten elkaar ondersteunen in het zelfstandig wonen. Daarnaast stimuleren we hen contacten te leggen om vereenzaming tegen te gaan. Een belangrijk uitgangspunt van de avondinloop is dat het een zogenaamde vrije voorziening is. Mensen kunnen er naar behoefte gebruik van maken.

Gecombineerd met een maaltijdvoorziening leren mensen stap voor stap voor zichzelf te zorgen. Ze bereiden een gezonde maaltijd met een klein budget en leren taken en verantwoordelijkheden op zich te nemen. Daarnaast biedt de avondinloop de aansluiting die nodig is (gezelligheid en aanspraak) om een sociaal netwerk op te bouwen.

Na de gezamenlijke avondmaaltijd is er gelegenheid mee te doen aan recreatieve activiteiten. In de huiskamer staan bijvoorbeeld een biljarttafel, een voetbalspel en er zijn gezelschapspelen. We hebben een tv om samen voetbal of een film te kijken en een boekenkast met boeken die mensen mogen lenen. Tijdens de avonden worden ervaringen uitgewisseld en stimuleren we mensen om bijvoorbeeld samen en met een ervaringsdeskundige naar een sportschool of een biljartclub te gaan.

‘Eenzame avonduren’

“Het is voor de meeste van onze mensen moeilijk om rust te vinden wanneer ze na hun dakloze periode op een kamer komen te zitten. Ik kwam bijvoorbeeld op een dag bij de N.O. Barrierweg voor mijn wekelijkse bezoek en ik tref G aan. Ik zeg: “G, wat doe jij nu weer hier?” Ik had hem met een andere straatambassadeur een aantal weken daarvoor helpen verhuizen naar een kamertje waar hij vanuit de nachtopvang vol... Lees meer ...