Ervaring die Staat ondersteunt en begeleidt mensen in hun persoonlijke ontwikkeling en kwaliteiten, maar ook bij hun talenten en dromen. Het doel is mensen weer te laten participeren in de maatschappij. Dit doen we op zes gebieden:

  1. Kwaliteitencentrum voor zingeving en werk;
  2. Nazorg (met ondersteunende woonbegeleiding);
  3. Avondinloop met kookatelier;
  4. Leerwerktrajecten;
  5. Wonen in zelfbeheer;
  6. Voorlichting en trainingen.

Op één lijn

“Uit eigen ervaring weet ik dat de meeste instanties je voorgekauwde oplossingen voorleggen. Oplossingen die in het bereik zijn van de organisatie waar ze voor werken. Ze geven je daardoor het gevoel dat jij hen harder nodig hebt dan zij jou, dat ze een level hoger staan dan jij. Dat verschil voel je als klant en daar knap je op af. Het is ook wel begrijpelijk, deze mensen zijn naar school geweest, hebben gestudeerd en... Lees meer ...