Ervaring die Staat ondersteunt en begeleidt mensen in hun persoonlijke ontwikkeling en kwaliteiten, maar ook bij hun talenten en dromen. Het doel is mensen weer te laten participeren in de maatschappij. Dit doen we op zes gebieden:

  1. Kwaliteitencentrum voor zingeving en werk;
  2. Nazorg (met ondersteunende woonbegeleiding);
  3. Avondinloop met kookatelier;
  4. Leerwerktrajecten;
  5. Wonen in zelfbeheer;
  6. Voorlichting en trainingen.

‘Eenzame avonduren’

“Het is voor de meeste van onze mensen moeilijk om rust te vinden wanneer ze na hun dakloze periode op een kamer komen te zitten. Ik kwam bijvoorbeeld op een dag bij de N.O. Barrierweg voor mijn wekelijkse bezoek en ik tref G aan. Ik zeg: “G, wat doe jij nu weer hier?” Ik had hem met een andere straatambassadeur een aantal weken daarvoor helpen verhuizen naar een kamertje waar hij vanuit de nachtopvang vol... Lees meer ...