Er is weer veel vraag naar de straatroute van KDET. Vandaag hebben 58 jongeren van Novallis de straatroute meegelopen . Mooi om te zien dat deze route het beeld kan draaien hoe mensen kijken naar dak en thuislozen

Op één lijn

“Uit eigen ervaring weet ik dat de meeste instanties je voorgekauwde oplossingen voorleggen. Oplossingen die in het bereik zijn van de organisatie waar ze voor werken. Ze geven je daardoor het gevoel dat jij hen harder nodig hebt dan zij jou, dat ze een level hoger staan dan jij. Dat verschil voel je als klant en daar knap je op af. Het is ook wel begrijpelijk, deze mensen zijn naar school geweest, hebben gestudeerd en... Lees meer ...