Ervaring die Staat

Ervaring die Staat ondersteunt en begeleidt mensen in hun persoonlijke ontwikkeling en kwaliteiten, maar ook bij hun talenten en dromen. Krachtgericht werken staat centraal, net als zelfregie en medezeggenschap. Wij willen mensen weer op het spoor brengen van hun eigen kracht en talenten. En het geloof in zichzelf laten terugvinden. Dit doen we door de organisatie samen van onderaf op te bouwen. Onze vrijwilligers en medewerkers komen vanuit verschillende achtergronden en levenservaringen bij elkaar. Zo zijn onze ervaringsdeskundigen (ex)dak- en thuislozen uit de stad. Zij bieden ieder eigen deskundigheid, die ze vanuit hun kennis en ervaring hebben opgebouwd. Deze ervaring geeft ze de intuïtie of het fingerspitzengefühl om anderen op de juiste manier kunnen ondersteunen, vanuit het perspectief van de ander.

Straatroute voor Novallis college

Er is weer veel vraag naar de straatroute van KDET. Vandaag hebben 58 jongeren van Novallis de straatroute meegelopen . Mooi om te zien dat deze route het beeld kan draaien hoe mensen kijken naar dak en thuislozen